Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

WYDARZENIA:

(Za)stawka to życie

 
 
Do końca września trwała kampania społeczna „Stawka to życie. Zastawka to życie”, która ruszyła wraz z początkiem sierpnia. Jej celem była popularyzacja wiedzy nt. zabiegu TAVI – przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej.

W Polsce aż 100 osobom dziennie przestaje bić serce. Mimo ograniczenia umieralności, choroby układu krążenia są wciąż głównym zabójcą w naszym kraju. Jeśli sytuacja się utrzyma, liczba zgonów w 2020 roku przekroczy 200 tysięcy. Choć polska kardiologia plasuje się w czołówce europejskiej, śmierć z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego dotyka prawie połowę naszego społeczeństwa.

Obecnie w Polsce odnotowuje się jeden z najwyższych w Europie i na świecie odsetek leczenia ostrych zespołów wieńcowych za pomocą zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej (Percutaneous Coronary Intervention – PCI) na milion mieszkańców. W ciągu kilku lat wzbogaciliśmy się o kolejne kardiologiczne placówki (160 ośrodków, w tym 148 dyżurujących w systemie 24/7) oraz nowych specjalistów.

W naszym kraju mimo istnienia metod leczenia osób cierpiących na ciężkie zwężenia zastawki aortalnej lub jej niedomykalność, niekwalifikujących się do zabiegu chirurgicznego odpowiednich zabiegów nie wykonuje się zbyt często. Rozwiązaniem dla chorych o zbyt wysokim ryzyku zgonu podczas konwencjonalnego zabiegu jest TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), czyli przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej.

W 2013 roku wykonano 381 zabiegów TAVI, w 2014 już 453, co stanowi ok. 12 zabiegów na milion osób. Średnia w krajach „starej Unii” to 50–60 na milion osób, w Niemczech ponad 100. Aby osiągnąć średnią unijną, w Polsce powinno się wykonywać 2000 zabiegów TAVI rocznie. Choć dochód narodowy na mieszkańca Niemiec jest kilkukrotnie wyższy niż Polaka, liczba zabiegów przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej u naszych zachodnich sąsiadów jest aż 22 razy większa. Bez odpowiedniego wsparcia metod leczenia, a także profilaktyki i poszerzania świadomości społecznej wśród osób chorych oraz ich bliskich polska medycyna nie może liczyć na większe zmiany w zwalczaniu chorób układu krwionośnego.

W odpowiedzi na tę sytuację powstała kampania społeczna „Stawka to życie. Zastawka to życie”. Jej organizatorami są: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przy współpracy Europejskiego Stowarzyszenia Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC) i Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN PTK).

Akcja miała na celu zapoznanie osób w wieku 70+ a także ich dzieci z zaletami i możliwościami, które daje zabieg przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej wśród osób niekwalifikujących się do leczenia chirurgicznego. Zadaniem kampanii było również uświadomienie, że zabiegi TAVI mogą nie tylko umożliwić chorym sprawne funkcjonowanie, ale także przedłużyć ich życie.

Twarzą dwumiesięcznej kampanii został znany polski aktor Emil Karewicz doskonale kojarzony z takich kultowych dzieł filmowych jak „Stawka większa niż życie” czy „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”.

Kampanię wsparły również sieci aptek, placówki medyczne oraz sanatoryjne, dbając o kolportaż ulotek i ekspozycję plakatów. Powstała także strona internetowa, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat kampanii: stawkatozycie.pl. W mediach społecznościowych – na oficjalnych profilach kampanii zaprezentowano materiały dotyczące kampanii i jej przebiegu.

Adam Chabiński
Kurier MP
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia