Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

WYDARZENIA:

Władze 2016 - 2018

 
 
Prezes:
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki FETCS
Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. A. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin 20 - Zdunowo
grodzki@grodzki.szczecin.pl

Prezes ustępujący:
prof. dr hab. med. Jacek Różański
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. 22 34 34 610
jrozanski@ikard.pl

Prezes Elekt:
prof. dr hab. med. Marian Zembala
Katedra i Oddział Kliniczny
Kardiochirurgii i Transplantologii SUM
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
sek.kch@sccs.pl, l.broja@sccs.pl

Sekretarz Generalny:
prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. 22 34 34 610
mkusmierczyk@ikard.pl

Skarbnik:
dr hab. med. Mariusz Kasprzyk
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
ul. Smarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61 6654349

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. med. Marek Jasiński
II Klinika Kardiochirurgii ŚLAM
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. 32 2024025
marekjas@poczta.onet.pl

prof. dr n. med. Dariusz Dziedzic
Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. 22 43 12 396

prof. dr hab. med. Paweł Rybojad
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Ul. Artwińskiego 15
25-734 Kielce
tel. 41 3674338
rybojad@wp.pl

dr hab. med. Andrzej Kansy
Klinika Kardiochirurgii IPCZD
ul. Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
ankansy@wp.pl

Redaktor Naczelny Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej:
prof. dr hab. med. Marian Zembala
Katedra i Oddział Kliniczny
Kardiochirurgii i Transplantologii SUM
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze
sek.kch@sccs.pl, l.broja@sccs.pl

Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich:
prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski
Centrum Zdrowia Dziecka
ul. Aleja Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. 22 815 73 46
bmar@ecdb.pl.pl

Prezes Klubu Torakochirurgów Polskich:
prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (22) 43 12 266
t.orlowski@igichp.edu.pl

All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia