Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

WYDARZENIA:

Standardy postępowania

 
 
Wytyczne dotyczące rozpoznania oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca 2012
  Wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej 2012
   1. marca 2012 ukazało się stanowisko ekspertów kilku towarzystw kardiologicznych i elekrofizjologicznych (m.in. ESC, EHRA, HRS, ACC, AHA) odnośnie ablacji migotania przedsionków - zarówno przezskórnej jak i chirurgicznej. Pełen tekst dostępny jest na stronie czasopisma "Europace" (publikacja online przed ukazaniem się wersji drukowanej):

   Stanowisko ekspertów dotyczące ablacji migotania przedsionków
    Wkrótce ukaże się w „Journal of the American College of Cardiology” stanowisko ekspertów w kwestii przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVI). Około 100-stronnicowy dokument (dostępny online przed wydrukowaniem):

    Stanowisko ekspertów dotyczące TAVI

    omawia szczegółowo zagadnienia związane z kwalifikacją chorych do zabiegu, wyborem procedury zabiegowej, możliwymi powikłaniami, opieką okołoproceduralną nad chorych oraz możliwości rozszerzenia zastosowania TAVI w nowych grupach chorych.
     Wytyczne dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego 2010
      Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków 2010
       Wytyczne dotyczące leczenia dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca 2010
        Wytyczne dotyczące stosowania urządzeń u chorych z niewydolnością serca 2010
         Wytyczne dotyczące przedoperacyjnej oceny ryzyka sercowego 2010
          Wytyczne dotyczące infekcyjnego zapalenia wsierdzia (2009)
           Wytyczne dotyczące postępowania w STEMI (2009)
            Wytyczne dotyczące nadciśnienia płucnego (2009)
             Wytyczne dotyczące ostrej zatorowości płucnej (2009)
              Wytyczne dotyczące postępowania w zastawkowych wadach serca (2007)
               Wytyczne dotyczące postępowania w zastawkowych wadach serca (2007) - (piśm.)
                Wytyczne dotyczące postępowania w NSTEMI (2007)
                 Wytyczne dotyczące postępowania w NSTEMI (2007) - (piśm.)
                  Zwalczanie czynników ryzyka ChUK u kobiet w okresie okołomenopauzalnym (2007)
                   Wytyczne dotyczące postępowania w stabilnej dławicy piersiowej (2006)
                   All rights reserved.
                   © Termedia sp z o.o. 2019
                   Wydawnictwo Termedia