Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

WYDARZENIA:

Prof. Marian Zembala nowym ministrem zdrowia

 
 
Prof. Marian Zembala to lekarz, kardiochirurg, transplantolog i kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Marian Zembala urodził się 11 lutego 1950 w Krzepicach koło Częstochowy. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1975 do 1981 był asystentem i starszym asystentem w Klinice Chirurgii Serca tej uczelni. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych objął stanowisko adiunkta. Przez kilka lat przebywał na stażu w Holandii. W 1998 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

W połowie lat 80. Marian Zembala podjął pracę w utworzonej wówczas Katedrze i Klinice Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, pod kierownictwem profesora Zbigniewa Religi. Następnie specjalizował się w zakresie kardiochirurgii. W 1993 roku został dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W latach 1997-1999 był prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Profesor Zembala zajmuje się transplantologią serca i płuc. Asystował przy pierwszych operacjach transplantacji serca w Polsce oraz zabiegu wszczepienia sztucznego serca człowiekowi. W 1997 jako pierwszy w naszym kraju wykonał przeszczep pojedynczego płuca. W 2011 roku został przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W 2014 roku został radnym sejmiku śląskiego V kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia