Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

WYDARZENIA:

Kontakt

 
 
Zapraszamy do wspólnego redagowania witryny internetowej Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.
Prosimy o informacje dotyczące wydarzeń naukowych i edukacyjnych w Państwa Ośrodkach.
Zachęcamy do nadsyłania pytań, listów i komentarzy.

Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (22) 4312466 fax. (22) 4312455


Zapytania w sprawach dotyczących członkostwa w Polskim Towarzystwie Kardio- Torakochirurgów oraz opłacania składek członkowskich prosimy kierować na adres a.wachowicz@igichp.edu.pl
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia