Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

WYDARZENIA:

Doniesienia naukowe

 
 
Zapraszamy na stronę internetową Thoracic Surgery Residents Association. Portal TSRA oferuje darmowy dostęp do literatury z zakresu chirurgii klatki piersiowej oraz wielu interesujących informacji dla rezydentów.
Thoracic Surgery Residents Association


Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą wykładów i prezentacji o tematyce kardio- torakochirurgicznej, dostępnych on-line na stronie Society for Cardiothoracic Surgery of Great Britain and Ireland.
Series of the Society for Cardiothoracic Surgery of Great Britain and Ireland videos


Polska wersja europejskich wytycznych dotyczących rozpoznania oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca dostępna jest w zakładce Edukacja.
Wytyczne dotyczące rozpoznania oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca


Polska wersja europejskich wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej dostępna jest w zakładce Edukacja.
Wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej


19-22. maja 2012r. w Belgradzie odbył się kongres Sekcji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, na którym przedstawiono aktualizację zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca. Pełny tekst zaleceń jest dostępny na stronie ESC: Aktualizacja zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Wśród istotnych zmian w porównaniu do poprzedniej wersji zaleceń warto wspomnieć następujące:
- uwzględniono stosowanie iwabradyny u chorych z rytmem zatokowym i niedostateczną kontrolą częstości rytmu (HR≥70/min)
- pojawiły się wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega jako dodatek do standardowej terapii
- usystematyzowano zalecenia do stosowania terapii resynchronizującej z uwzględnieniem morfologii QRS;
- zalecenia do wszczepienia układu resynchronizującego u chorych z rytmem zatokowym i szacowanym przeżyciem >1 roku przedstawia schematycznie tabela:


- sprecyzowano zalecenia do stosowania CRT u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków
- stwierdzono, że u chorych ze wskazaniami do plastyki mitralnej, ale uznanych za pacjentów z grupy wysokiego ryzyka operacyjnego można rozważyć przezskórną plastykę mitralną metodą "brzeg do brzegu" (czyli w aktualnej praktyce klinicznej założenie systemu MitraClip).

1. marca 2012 ukazało się stanowisko ekspertów kilku towarzystw kardiologicznych i elekrofizjologicznych (m.in. ESC, EHRA, HRS, ACC, AHA) odnośnie ablacji migotania przedsionków - zarówno przezskórnej jak i chirurgicznej. Pełen tekst dostępny jest na stronie czasopisma "Europace" (publikacja online przed ukazaniem się wersji drukowanej):

Stanowisko ekspertów dotyczące ablacji migotania przedsionków
  Wkrótce ukaże się w „Journal of the American College of Cardiology” stanowisko ekspertów w kwestii przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVI). Około 100-stronnicowy dokument (dostępny online przed wydrukowaniem):

  Stanowisko ekspertów dotyczące TAVI

  omawia szczegółowo zagadnienia związane z kwalifikacją chorych do zabiegu, wyborem procedury zabiegowej, możliwymi powikłaniami, opieką okołoproceduralną nad chorych oraz możliwości rozszerzenia zastosowania TAVI w nowych grupach chorych.


  Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej European Cancer Organisation ( ECCO), na której po darmowej rejestracji można znaleźć kilkanaście interesujących prezentacji multimedialnych z zakresu onkologii, w tym chirurgii klatki piersiowej przeznaczonych zarówno dla specjalistów jak i dla osób w trakcie specjalizacji.
  Projekt powstał dzięki wparciu Komisji Europejskiej przy udziale kilkunastu ośrodków europejskich – polski wkład to „ VATS lobektomia w leczeniu wczesnego raka płuca” z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  www.ecco-org.eu

  Kongres ESC Paryż 2011 - wybrane przez kardiologa ważne informacje dla kardiochirurgów.
  ESC Paryż 2011

  21-24 maja 2011 w Göteborgu odbył się coroczny kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sekcji Niewydolności Serca. Obecnie na stronie internetowej ESC dostępne są niektóre prezentacje z sesji plenarnych: www.escardio.org

  Kilka z nich jest szczególnie godnych polecenia:
  1. Wykład szwedzkiego kardiologa interwencyjnego Magnusa Settergren z Karolinska University - "MitraClip" - w którym omawia przezskórne zabiegi ograniczające niedomykalność mitralną przy użyciu systemu MitraClip, skupiając się głównie na wynikach badania Everest II.
  Magnus Settergren "MitraClip"
  2. Wykład profesor Emmy Jane Birks z University of Louisville "Artificial Heart" prezentującą możliwości zastosowania głównie dwóch systemów mechanicznego wspomagania lewokmorowego: Heart MateII i HeartWare. Prof. Birks omawia wyniki stosowania LVAD jako pomostu do przeszczepu serca lub terapii docelowej.
  Emmy Jane Birks "Artificial Heart"
  3. Wykład dr. Philipa Adamsona- dyrektora Okahoma Heart Hopsital, "Implantable Hemodynamic Sensors", który przedstawia kilka wszczepialnych systemów mających na celu stałe monitorowanie hemodynamiczne chorych z niewydolnością serca jako element optymalizacji terapii w tej grupie pacjentów. Przedstawiono: systemy implantowane do prawej komory (Chronicle®), lewego przedsionka (HeartPOD®) czy tętnicy płucnej (CardioMEMS® - wraz z wynikami CHAMPION Trial).
  Philip Adamson "Implantable Hemodynamic Sensors"

  Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt przedstawić Państwu wybrane wykłady prezentowane na VII Międzynarodowych Warsztatach Kardiochirurgicznych w Zabrzu w dniach 23-24.03.2011. Autorem pierwszych dwóch poświęconych nowym wytycznym dotyczącym leczenia wad wrodzonych serca u dorosłych oraz wskazaniom do zastosowania ECMO jest dr Szymon Pawlak ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zapraszamy Autorów prac prezentowanych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą do prezentacji Swoich wykładów w portalu PTKT.
  Nowe wytyczne GUCH 2010 - ważne dla kardiochirurga
  Kiedy żylno-żylne ECMO, a kiedy żylno-tętnicze?
  All rights reserved.
  © Termedia sp z o.o. 2019
  Wydawnictwo Termedia