Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Przegląd piśmiennictwa

 
 
 
Praktyczne zmiany w kontroli glikemii po operacjach kardiochirurgicznych: od badań randomizowanych do codziennej praktyki klinicznej
Autorzy: Niv Ad, Henry A. Tran, Linda Halpin, Alan M. Speir, Anthony J. Rongione, Graciela Pritchard, Sari D. Holmes
Autor streszczenia: Adam Arendarczyk, Radosław Wilimski
Typ: Kardiochirurgia
Wydawca: Eur J Cardiothorac Surg (2015) 47 (4): 733-739 doi:10.1093/ejcts/ezu205

Celem pracy było porównanie skutków klinicznych utrzymywania różnego poziomu glikemii u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych. W jednoośrodkowym badaniu oceniano różnice pomiędzy klinicznymi następstwami utrzymania ścisłej normy glikemii (90-110 mg/dl) a granicą wyznaczoną przez nowe wytyczne STS (120–180 mg/dl).

Metodologia

W badaniu analizowane dane pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, u których przez 72 godziny po operacji kontrolowano glikemię za pomocą pompy insulinowej. U 934 pacjentów za normę przyjęto ścisły poziom glikemii (90-110 mg/dl), natomiast u 927 wyższy poziom 120-180 mg/dl.

Wyniki

W celu przeprowadzenia analizy statystycznej pacjentów dobrano w 846 par odpowiadjących pod względem danych klinicznych. Nie wykazano różnic w długości hospitalizacji i częstości powikłań pooperacyjnych między grupami. Okołooperacyjna niewydolność nerek (p = 0.02) oraz konieczność dializoterapii (p = 0.004) występowały znamiennie rzadziej u pacjentów w grupie o wyższym poziomie glikemii. Nie stwierdzono różnic w całkowitym przeżyciu 1 roku w obu grupach (log-rank = 0.70, p = 0.40).

Wnioski

Wdrożenie wytycznych kontroli glikemii na poziomie 120-180 mg/dl do codziennej praktyki klinicznej nie skutkuje zwiększeniem częstości powikłań. Obecne wyniki potwierdzają doniesienia o bezpieczeństwie i braku różnic w skutkach klinicznych między porównywanymi strategiami kontroli glikemii.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia