Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Przegląd piśmiennictwa

 
 
 
Pacjenci z nieoperacyjnym zwężeniem zastawki aortalnej: TAVI z dostępu przez koniuszek serca, przez aortę wstępującą i przez tętnicę szyjną
Autorzy: V. Thourani, Ch. Li, Ch. Devireddy, H. Jensen, P. Kilgo, B. Leshnower, K. Mavromatis, E. Sarin, T. Nguyen, M. Kanitkar, R. Guyton, V. Babaliaros et al
Autor streszczenia: Adam Arendarczyk, Radosław Wilimski
Typ: Kardiochirurgia
Wydawca: Ann Thorac Surg 2015;99:817–25

Celem badania było porównanie wyników przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) z dostępów: przez koniuszek serca (TA), przez aortę wstępującą (TAo) i przez tętnice szyjne (TC).

Metodologia

Wykonano retrospektywną analizę populacji pacjentów poddanych TAVI z dostępu pozaudowego w Uniwersytecie Emory w okresie od 2007 do 2013 roku. Przedoperacyjne czynniki ryzyka i wyniki leczenia oceniano na podstawie "Valve Academic Research Consortium- 2 definitions".

Wyniki

W latach 2007-2013 wykonano w sumie 469 zabiegów TAVI, z których 139 przez koniuszek serca, 35 przez aortę wstępującą i 11 z dostępu przez tętnicę szyjną. Pacjenci poddani TC TAVI byli młodsi w porównaniu z TA i TAo TAVI (średnia wieku: TC, 68.9 ± 23.6 lat; TA, 81.3 ± 7.7 lat; TAo, 83.8 ± 8.3 lat; p=0.017). Większość pacjentów poddanych TAo TAVI stanowiły kobiety (82.9%), podczas gdy do TA TAVI kwalifikowani byli głównie mężczyźni (62.6%). Ponad połowa pacjentów poddawanych TA TAVI (54,7%) oraz TC (54,6%) TAVI wymagała uprzedniego wykonania pomostowania tętnic wieńcowych (CABG), natomiast u żadnego z pacjentów poddanych TAo TAVI (0%) nie wykonano CABG. Nie zaobserwowano różnic w przedoperacyjnej frakcji wyrzutowej (EF), klasyfikacji NYHA, zaawansowania POChP i ryzyka zgonu w skali STS pomiędzy TA, TAo i TC TAVI. Średnia długość pobytu pooperacyjnego wynosiła od 9 do 11 dni i była podobna we wszystkich grupach (p =0,22). Stwierdzono 13 (9,4%) zgonów po procedurach TA TAVI i 4 (11,4%) zgony w grupie TAo TAVI. Nie stwierdzono zgonów w grupie TC TAVI.

Wnioski

Staranna kwalifikacja i możliwość wyboru alternatywnych dostępów do TAVI dają możliwość uzyskania znakomitych wyników pooperacyjnych u pacjentów, u których nie można wykonać TAVI przez tętnicę udową.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia